"<< Krakowskie >> bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich", Tomasz Gałuszka, Maciej Zdanek, "Studia Źródłoznawcze. Commentationes", vol. XLIX, 2006 : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 98 (2008) s. 207
, Tomasz Gałuszka (aut. dzieła rec.), Maciej Zdanek (aut. dzieła rec.)

 

do góry