"Organizacja i działalność Ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945. Wybór materiałów źródłowych", t. 1; t. 2, cz. 1-2, Warszawa 1958, 1962, 1964 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 278-280
Bolesław Woszczyński

 

do góry