"Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Przewodnik po zespołach i zbiorach Archiwum PAN", pod red. Zygmunta Kolankowskiego, Wrocław [etc.] 1965 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 274-278
Piotr Bańkowski , Zygmunt Kolankowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry