Opieka nad dziełami sztuki w terenie sprawowana przez muzea diecezjalne i prowincjalne = die Betreuung der Kunstwerke vor Ort durch die Diözesan- oder Provinzialmuseen

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 85 (2006) s. 43-47
Paweł Tkaczyk

 

do góry