"Wieś niespokojna. Studia małopolskie z XVIII-XIX wieku", Celina Bobińska, Warszawa 1979 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 217-220
Kazimierz Orzechowski , Celina Bobińska (aut. dzieła rec.)

 

do góry