O stylu wierszy ks. jana Twardowskiego

Roczniki Humanistyczne, Tom 45-46, Numer 6 (1997-1998) s. 81-87
Maria Kamińska

 

do góry