Antoni Dorazil (1695?-1759). Ze studiów nad rzeźbą krzeszowską XVIII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 238-242
Danuta Ostowska

 

do góry