Projekt Jaucha na fasadę kościoła św. Krzyża w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 400-404
Elżbieta Karwacka-Kowalczykowa

 

do góry