Warsztat budowlany w Prusach około roku 1400

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 582-584
Marian Arszyński

 

do góry