O itinerariach, spisach urzedników i sprawach pokrewnych : na marginesie dwóch prac: Piotr Węcowski, "Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze", "Studia Źródłoznawcze" 37, 2000, s. 13-48 i Jan Pakulski, "Itinerarium książęco-królewskie Przemysła II", "Studia Źródłoznawcze" 39, 2001, s. 69-94

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 44 (2006) s. 127-137
Aleksander Swieżawski

 

do góry