W kierunku tłumaczenia żartu : pomiędzy kierunkiem, kodem i kontekstem w sztuce neoawangardy węgierskiej

Artium Quaestiones, Tom 17 (2006) s. 129-194
Magdalena Radomska

 

do góry