Ślęża Góra na pograniczu wielecko-łużyckim

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 2, Numer 2 (1956) s. 319-322, 432
Jerzy Nalepa

 

do góry