Władysław Tomkiewicz jako badacz Warszawy

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 4 (1992) s. 123-126
Jerzy Lileyko

 

do góry