Nieznane materiały do działalności Wawrzyńca Gucewicza, Piotra Rossi, Tomasza Righi oraz Karola i Kazimierza Jelskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 365-373
Vladas Drema

 

do góry