Romańskie drzwi płockie : stan badań = Romanae Ianuae Plocenses : Status quaestionis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 57 (1988) s. 159-199
Ryszard Knapiński

 

do góry