Kościelne zbiory misyjno-etnograficzne w Polsce = Ecclesiasticae collectiones missionario-ethnographicae in Polonia

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 42 (1981) s. 185-245
Krystian Traczyk

 

do góry