Księgi liturgiczne Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku : studium liturgiczno-źródłoznawcze = Libri liturgici Bibliothecae Sacri Saminarii Wladislaviensis : Studium liturgico-fontanum

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 42 (1981) s. 59-149
Zdzisław Różański

 

do góry