Fakty powszechnie znane i fakty znane organowi z urzędu w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 6 (2005) s. 81-86
Grzegorz Łaszczyca

 

do góry