"Épistoliers Byzantine du Xe siècle", Jean Darrouzès, Paris 1960 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 8 (1963) s. 230-231
Tadeusz Wasilewski , Jean Darrouzes (aut. dzieła rec.)

 

do góry