"Metodologiczne zagadnienia humanistyki", Tadeusz Pawłowski, Warszawa 1969 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 17 (1972) s. 204-205
Jerzy Maternicki , Tadeusz Pawłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry