Stan i perspektywy badań nad rozwojem szkutnictwa w Polsce (do końca XVIII w.)

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 7, Numer 2 (1959) s. 229-268
Przemysław Smolarek

 

do góry