Przeznaczenie a wydatkowanie kwot z podatków nadzwyczajnych z dóbr szlacheckich w Polsce XV wieku

Kwartalnik Historyczny, Tom 100, Numer 2 (1993)
Tadeusz Szulc

 

do góry