"Księga wpisów uczniów Gimnazjum Gdańskiego 1580-1814", oprac. Zbigniew Nowak i Przemysław Szafran, Warszawa-Poznań 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 187-188
Maria Bogucka , Zbigniew Nowak (aut. dzieła rec.), Przemysław Szafran (aut. dzieła rec.)

 

do góry