Sztrasburskie drzeworyty inkunabułowe w Krakowie XVI w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 1 (1966) s. 32-36
Ewa Chojecka

 

do góry