Przyczynek do dziejów polskiego portretu mieszczańskiego XIX wieku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 551-555
Joanna Szczepińska

 

do góry