Fragonard czy Norblin? Ilustracja poematu A. Pope'a w zbiorach Ermitażu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 95-97
Janusz Maciej Michałowski

 

do góry