"Erekcyjny" tympanon kościoła św. Krzyża we Wrocławiu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 381-385
Marian Kutzner

 

do góry