Pałac w Białej Podlaskiej. Próba rekonstrukcji stanu z XVII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 1 (1967) s. 39-57
Jerzy Baranowski

 

do góry