Nieznane dokumenty dotyczące powstania gabinetu Kazimierza Świtalskiego (tzw. pierwszego rządu "pułkowników" 14 IV 1929 r.

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 41, Numer 4 (2009) s. 109-114
Paweł Duber

 

do góry