Katalog archiwaliów bernardyńskich w zbiorach obcych = Catalogus archivaliorum Bernardinorum in collectionibus extraneis

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 42 (1981) s. 247-292
Hieronim Eugeniusz Wyczawski

 

do góry