Geneza, rządy i upadek "grupy pułkowników" na przykładzie działalności politycznej K. Świtalskiego w latach 1926-1939

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 42, Numer 3 (2010) s. 127-132
Paweł Duber

 

do góry