Kierunki badań Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1986-1991 w perspektywie ostatniego ćwierćwiecza = Directiones investigationum Instituti Archivorum, Bibliothecarum et Museorum Ecclesiasticorum Catholicae Universitatis Lubliniensis annis 1986-1991 in perspectiva ultimi quadrantis saeculi

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 60 (1991) s. 563-578
Janusz Kania

 

do góry