"Studia Źródłoznawcze", t. XIV, Warszawa 1969 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 57 (1972) s. 235-237
Jan Pakulski

 

do góry