Jak objaśniać zawiłości konfliktu izraelsko-arabskiego uczniom szkół srednich

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 49, Numer 6 (2006) s. 23-29
Alison Stephen , Magdalena Śnieć (tł.)

 

do góry