Aleksander Lednicki i jego koncepcja rozstrzygnięcia kwestii polskiej (marzec - grudzień 1917 r.)

Kwartalnik Historyczny, Tom 99, Numer 2 (1992)
Władysław Bułhak

 

do góry