"Album pozdnĕ středovĕkého písma. Severní Čechy". Svazek 1. "Soudní knihy města Loun = Album scripturae medii aevi posterioris. Bohemia septentrionalis", Volumen 1. "Libri iudiciales civitatis Lunae, H. Pátková, Dolní Břežany 2002; "Severní Čechy". Svazek 2. "Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514 = "Bohemia septentrionalis". Volumen 2. "Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austiae super Albea 1438-1514", H. Pátková, Dolní Břežany 2003; "Severní Čechy", Svazek 3, "Kniha přijímání za měšt'any města České Lípy 1461-1722" = "Bohemia septentrionalis", Volumen 3: "Liber civium civitatis Lipae 1461-1722", H. Pátková, Dolní Břežany 2002 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 42 (2004) s. 191
Jerzy Kaliszuk , Hana Pátková (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
H. Pátková ,Severní Čechy. Svazek 2. "Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438-1514 = "Bohemia septentrionalis". Volumen 2. "Liber iudicialis et memorabilium civitatis Austiae super Albea 1438-1514 ,Dolní Břežany 2003 : [recenzja]

 

do góry