Współczesne chińskie nazwy miejscowe (nazwy miast i powiatów). Cechy strukturalne i semantyczne

Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, Tom 46 (2001) s. 125-146
Irena Kałużyńska

 

do góry