Kilka obrazów polskich ze zbiorów radzieckich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 374-377
Andrzej Ryszkiewicz

 

do góry