Gdański tryptyk Hansa Memlinga Sąd Ostateczny

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 581
Jan Białostocki

 

do góry