Rozmieszczenie wodnych młynów zbożowych w Małopolsce w XV wieku

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 18, Numer 3 (1970) s. 373-402
Zofia Podwińska

 

do góry