Typy i funkcje techniki dialogowania w polifonii XV wieku

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 33, Numer 1 (128) (1988) s. 31-48
Agnieszka Leszczyńska

 

do góry