Tajne nauczanie w Królestwie Polskim w świetle dokumentów władz rosyjskich

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 33 (1990) s. 47-85
Józef Miąso

 

do góry