Polskie szkółki ludowe na Ukrainie w latach 1905-1914

Rozprawy z Dziejów Oświaty, Tom 33 (1990) s. 87-105
Leszek Zasztowt

 

do góry