"Jasia Ługowskiego podróże do szkół w cudzych krajach 1639-1643", oprac. i wstępem poprzedziła Krystyna Muszyńska, Warszawa 1974 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 189-190
Władysław A. Serczyk , Krystyna Muszyńska (aut. dzieła rec.)

 

do góry