Sprawozdanie zarządu Towarzystwa Miłośników Historii za okres od dnia 22 maja 1990 r. do dnia 31 maja 1993 r.

Przegląd Historyczny, Tom 84, Numer 3 (1993) s. 423-425
Wojciech Iwańczak

 

do góry