Komentarz do Leśmiana

Przegląd Humanistyczny, Tom 4, Numer 4 (19) (1960) s. 153-160
Andrzej Lam , Bolesław Leśmian (aut. dzieła rec.), Jacek Trznadel (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Bolesław Leśmian ; oprac. i wstępem poprzedził Jacek Trznadel ,Szkice literackie ,Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy 1959

 

do góry