Nieznany rysunek J. B. Plerscha z bitwy pod Maciejowicami

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 188-192
Stanisława Sawicka

 

do góry