Adam Vetulani (20 III 1901 - 25 IX 1976)

Studia Historyczne, Tom 20, Numer 4 (1977) s. 665-669
Wojciech M. Bartel

 

do góry