Stosunki węgiersko-polskie w dobie polskich powstań narodowych

Kwartalnik Historyczny, Tom 64, Numer 4-5 (1957)
Endre Kovács

 

do góry