Księga wizytacji zborów podgórskich : z rękopisu Biblioteki Nemzeti Muzeum w Budapeszcie

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, Tom 3 (1958) s. 127-172
Janusz Tazbir, Lech Szczucki

 

do góry